31 oktober 2005
Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig
Grote verschillen in positie allochtone vrouwen

door CBS

Een groot deel van de Marokkaanse, Somalische en vooral Turkse vrouwen trouwt vroeg en krijgt jong kinderen.

Zij hebben vaker traditionele denkbeelden, gaan weinig om met autochtonen en trouwen meestal met iemand uit de eigen herkomstgroep, vaak een huwelijksmigrant. Surinaamse, Antilliaanse en Iraanse vrouwen zijn modern in hun relatie- en gezinsvorming, en ook in hun culturele opvattingen. Zij hebben relatief veel contacten met autochtonen en doen het van alle allochtone vrouwen het beste in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Surinaamse vrouwen hebben ook nog vaker een betaalde baan dan autochtone vrouwen (58% tegenover 56%). Dit staat in schril contrast met de  Afghaanse, Iraakse en Somalische vrouwen, van wie niet meer dan 15% een baan van 12 uur per week of meer heeft.

 
 

©Nederlans Platvorm Burgerinformatie 2005-2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder bronvermelding. Klik hier om uw reactie te geven.

 
Nuttige sites
CBS - Allochtonen
RIVM - Etniciteit
WODC - Criminaliteit