31 oktober 2005
Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig
Snelle stijging werkloosheid niet-westerse allochtonen, hoge jeugdwerkloosheid

door CBS

Na 2001 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen sneller opgelopen dan bij autochtonen.

Onder niet-westerse allochtonen liep het werkloosheidspercentage op van 9% in 2001 tot 16% in 2004. Onder de autochtone bevolking is dit 5%. Van de grote groepen niet-westerse allochtonen is de werkloosheid het hoogst bij de Marokkanen (22%) en de Antillianen (16%).

Onder de vluchtelingengroepen is de werkloosheid hoog: 37% van de Afghanen, 39% van de Irakezen en 36% van de SomaliŽrs. Van de grote groepen niet-westerse allochtonen is de werkloosheid het hoogst bij de Marokkanen (22%) en de Antillianen (16%).

Onder jonge niet-westerse allochtonen (15-24 jaar) bedraagt de werkloosheid 23%; onder autochtone jongeren is dit 12%.Van de niet-westerse allochtonen van 15-65 jaar heeft 25% een (WAO-, WW- of bijstands)uitkering. Onder de autochtonen is dit aandeel 13%.

In 2004 had bijna de helft van de niet-westerse allochtonen een betaalde baan van meer dan 12 uur per week. Bij de autochtone bevolking bedraagt dit aandeel 67%. Van de werkende niet-westerse allochtonen heeft 16% een flexibel arbeidscontract. Onder de autochtone werkenden bedraagt dit aandeel 6%.

 
 

©Nederlans Platvorm Burgerinformatie 2005-2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder bronvermelding. Klik hier om uw reactie te geven.

 
Nuttige sites
CBS - Allochtonen
RIVM - Etniciteit
WODC - Criminaliteit