31 oktober 2005
Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig
Relatief veel schooluitval onder allochtone leerlingen in voortgezet onderwijs

door CBS

Ongeveer 20% van de Turkse en Marokkaanse leerlingen volgt een havo-vwo opleiding. Bij de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen bedraagt dit aandeel 25%, terwijl dit bij de autochtone leerlingen op bijna 50% ligt.

Ook van de Iraanse leerlingen volgt bijna de helft havo of vwo. Bij de (voormalige) Joegoslavische en Afghaanse leerlingen ligt dit aandeel op 38%, bij de Iraakse leerlingen op 30% en bij de Somalische leerlingen op minder dan 20%. De grote meerderheid (80%) van de Turkse, Marokkaanse en Somalische jongeren in het voortgezet onderwijs zit op het vmbo. Ongeveer één op de tien niet-westerse allochtone leerlingen in de lagere leerwegen van het vmbo, maar ook in de eindexamenklassen van havo en vwo, verlaat de school zonder diploma.

De instroom in het hoger onderwijs is, hoewel nog steeds op een lager niveau dan onder autochtonen, onder Turkse en Marokkaanse jongeren sinds 1995 verdubbeld. De deelname van allochtone vrouwen aan het hoger onderwijs is in de meeste etnische groepen sneller gestegen dan die van de mannen.

 
 

©Nederlans Platvorm Burgerinformatie 2005-2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder bronvermelding. Klik hier om uw reactie te geven.

 
Nuttige sites
CBS - Allochtonen
RIVM - Etniciteit
WODC - Criminaliteit