31 oktober 2005
Achterstand van allochtonen in basisonderwijs neemt af, taalachterstand nog hardnekkig
Meer dan kwart van de allochtonen heeft geen of alleen basisonderwijs genoten.

door CBS

Het gemiddelde opleidingsniveau van niet-westerse allochtonen is de afgelopen 15 jaar sneller gestegen dan onder autochtonen. Toch ligt hun niveau nog steeds beduidend lager dan dat van autochtonen.

In 2003 had ruim 15% van de niet-westerse allochtonen een hbo- of wo-opleiding voltooid. Onder autochtone Nederlanders ligt dit aandeel op ruim 25%. Van de niet-westerse allochtonen had meer dan een kwart niet meer dan basisonderwijs genoten. Onder autochtonen is dit aandeel minder dan 10%. Van de Turken en Marokkanen heeft minder dan één op de tien een hbo- of wo-diploma. Ongeveer 40% van de Turken en 45% van de Marokkanen heeft geen onderwijs of alleen basisonderwijs gevolgd. Van de Surinamers en Antillianen heeft bijna één op de vijf niet meer dan basisonderwijs. Rond de 16% van hen is in bezit van een hbo- of wo-diploma.

Asielzoekers zijn vaak hoger opgeleid dan Turken en Marokkanen. Dit geldt met name voor de Iraniërs. Verder is de tweede generatie niet-westerse allochtonen beter opgeleid dan de eerste.

Op de basisschool hebben Turkse en Antilliaanse leerlingen in groep 8 nog een taalachterstand van bijna tweeëneenhalf jaar op autochtone niet-achterstandsleerlingen. Marokkaanse leerlingen lopen twee jaar achter en Surinaamse – net als autochtone achterstandsleerlingen – nog ongeveer één jaar op autochtone niet-achterstandsleerlingen. Bij het rekenen liggen Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leerlingen in groep 8 ongeveer een half jaar en Antilliaanse leerlingen driekwart jaar achter op de autochtone niet-achterstandsleerlingen. De leerachterstand van alle allochtone groepen ten opzichte van de autochtone niet-achterstandsleerlingen is nog beduidend groter dan die van autochtone achterstandsleerlingen.

De afgelopen 15 jaar hebben Turkse en Marokkaanse leerlingen circa een derde van hun taalachterstand ingelopen. Bij het rekenen werd bijna de helft van de achterstand ingelopen. Antilliaanse leerlingen maakten ruim 10% van hun taalachterstand goed, maar maakten weinig vorderingen bij het rekenen. In vijftien jaar tijd hebben de zwarte scholen de taalachterstanden ten opzichte van witte scholen met de helft teruggedrongen en de rekenafstanden met driekwart.

 
 

©Nederlans Platvorm Burgerinformatie 2005-2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder bronvermelding. Klik hier om uw reactie te geven.

 
Nuttige sites
CBS - Allochtonen
RIVM - Etniciteit
WODC - Criminaliteit