31 oktober 2005
Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig
Aantal asielzoekers gedaald, aantal huwelijksmigranten gestegen

door CBS

Op 1 januari 2005 telde Nederland bijna 1,7 miljoen niet-westerse allochtonen (ruim 10% van de bevolking). De grootste niet-westerse allochtone groepen zijn de Turken (ruim 350.000).

De Surinamers (een kleine 330.000), de Marokkanen (315.000) en de Antillianen (130.000). Kleinere niet-westerse groepen zijn bijvoorbeeld de Irakezen (44.000), Afghanen (37.000), IraniŽrs (29.000) en SomaliŽrs (22.000). De laatste jaren komen immigranten vooral naar Nederland om een gezin te stichten (huwelijk). Ook komen er nog steeds immigranten om zich bij hun gezin te voegen. Van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse immigranten in 2003 kwam 80-90% naar Nederland om een gezin te stichten of voor gezinshereniging.

De daling van het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt heeft zich de laatste jaren voortgezet. In 2004 werden minder dan 10.000 asielverzoeken ingediend. Dit is het laagste aantal sinds 1988.

 
 

©Stichting burgerinformatie 2005-2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder bronvermelding. Klik hier om uw reactie te geven.

 
Nuttige sites