31 oktober 2005
Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig
Toenemende etnische concentratie in de grote steden

door CBS

Vanouds zijn de niet-westerse allochtonen geconcentreerd in het westen van Nederland en dan vooral in de vier grote steden.

De etnische concentratie in de grote steden en daarbinnen in bepaalde wijken is tussen 1995 en 2004 toegenomen. In 2004 telde Nederland ruim 450 buurten (van de in totaal 11.000 buurten) met meer dan een kwart allochtonen, in ruim 90 buurten was dit de helft. Bijna de helft van deze concentratiebuurten ligt in de vier grote steden; tezamen vormen zij ruim 10% van alle buurten in die steden. Concentratiewijken kenmerken zich door meer verloedering en overlast en minder sociale samenhang. Bewoners worden vaker slachtoffer van criminaliteit en voelen zich minder veilig.

 
 

©Nederlans Platvorm Burgerinformatie 2005-2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder bronvermelding. Klik hier om uw reactie te geven.

 
Nuttige sites
CBS - Allochtonen
RIVM - Etniciteit
WODC - Criminaliteit