31 oktober 2005
Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig
Wederzijdse acceptatie van allochtonen en autochtonen is beperkt

door CBS

De helft van de autochtone maar ook van de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroep vindt dat de westerse leefwijze niet samengaat met die van moslims.

De bezorgdheid van de autochtone bevolking spitst zich het meest toe op de positie van moslimvrouwen, die in hun ogen te weinig vrijheden krijgen, terwijl Turken en Marokkanen vooral problemen zien in het gebrek aan wederzijds respect voor elkaars cultuur. De helft van de Turken en een op de drie Marokkanen is van mening dat Nederlandse vrouwen teveel vrijheden hebben.

Een allochtone partner voor het eigen kind is voor drie van de vier autochtonen bezwaarlijk, maar ook onder Turken en Marokkanen wordt veel meer dan onder andere allochtone groepen - een autochtone partner voor het kind als onwenselijk gezien

 
 

©Stichting burgerinformatie 2005-2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder bronvermelding. Klik hier om uw reactie te geven.

 
Nuttige sites