06 november 2005
Aantal allochtonen
komende decennia sterke toename aantal allochtonen

door CBS

In de komende decennia zal de allochtone bevolking sterk blijven groeien, van 3,1 miljoen in 2005 tot 5,3 miljoen in 2050. Het aandeel allochtonen in de totale bevolking zal naar verwachting sterk toenemen, van 19% in 2005 tot 30% in 2050

De onzekerheidsmarge van de prognose neemt toe met de lengte van de prognoseperiode. In 2010 is de prognose dat Nederland 3,3 miljoen allochtonen telt. De kans is 67% dat dit cijfer tussen de 3,2 en 3,4 miljoen allochtonen zal liggen. Voor 2050 is de marge beduidend groter. De prognose van 5,0 miljoen allochtonen heeft voor het 67%-prognose-interval als bovengrens 6,2 en als ondergrens 3,7 miljoen allochtonen (zie figuur 1). De prognose-intervallen geven een beeld van de onzekerheden van de prognose aan de hand van een kansverdeling van de toekomstige ontwikkelingen.

De prognose van de allochtone bevolking is nauw gekoppeld aan de prognose van de totale bevolking. Drie componenten zijn met name van belang: het toekomstige verloop van de immigratie; het niveau van de vruchtbaarheid van allochtone vrouwen (in vergelijking met autochtone vrouwen); en de mate van gemengde huwelijkssluiting (hoe groter de gemengde huwelijkssluiting, hoe groter de tweede generatie allochtonen; immers, de tweede generatie kan zowel via de vader als via de moeder het kenmerk ‘allochtoon’ krijgen).

 
 

©Nederlans Platvorm Burgerinformatie 2005-2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder bronvermelding. Klik hier om uw reactie te geven.

 
Nuttige sites
CBS - Allochtonen
RIVM - Etniciteit
WODC - Criminaliteit