06 november 2005
Allochtone bevolkingsopbouw
Westerse allochtonen: hoge gemengde huwelijkssluiting

door CBS

Het aandeel westerse allochtonen in de totale bevolking blijft toenemen, van 9% in 2005 naar 13% in 2050. Naast voortgaande immigratie speelt hier met name ook de gemengde huwelijkssluiting een rol.

Doordat de gemengde huwelijkssluiting hoog ligt, is de tweede generatie relatief groot ten opzichte van de eerste generatie. Daar staat tegenover dat de nu nog grootste categorie westerse allochtonen, de tweede generatie personen uit IndonesiŽ of voormalig Nederlands-IndiŽ, in de loop van de 21ste eeuw geleidelijk uitsterft.Vooral het aandeel niet-westerse allochtonen neemt sterk toe: van 10% in 2005 naar 17% in 2050. De belangrijkste oorzaken van deze sterke groei zijn:

de relatief jonge leeftijdsstructuur van de eerste generatie;het ook in de toekomst naar verwachting relatief hoge immigratiesaldo;het relatief hoge gemiddelde kindertal. Hoewel het gemiddeld kindertal van niet-westerse allochtonen daalt, ligt het vruchtbaarheidsniveau nog beduidend boven het Nederlands gemiddelde. Leeftijdsstructuur niet-westerse allochtonen blijft jong

Hoewel ook de allochtone bevolking veroudert, blijft met name de groep niet-westerse allochtonen een jongere leeftijdsstructuur houden dan de totale bevolking (zie figuur 3 en 4). Dit hangt samen met de voortgaande immigratie (groei van de eerste generatie), die sterk is geconcentreerd in de leeftijdsgroep van 15-34 jaar.

In de toekomst zal, net als bij de autochtone bevolking van Nederland, het aantal ouderen bij de westerse en de niet-westerse allochtone bevolking toenemen. Het aantal 65-plussers onder westerse allochtonen ligt tijdens de komende veertig jaar hoger dan het aantal 65-plussers onder niet-westerse allochtonen. Na omstreeks 2045 zijn er echter meer niet-westerse allochtonen van 65 jaar en ouder dan westerse allochtonen in die leeftijdsgroep. Onder westerse allochtonen is het aandeel ouderen in 2005 (15%) ongeveer gelijk aan dat in 2050 (17%). Daartegenover staat een flinke stijging van het aandeel 65-plussers onder niet-westerse allochtonen. Tussen 2005 en 2050 neemt het aandeel 65-plussers onder niet-westerse allochtonen toe van 3% naar 16%.

 
 

©Nederlans Platvorm Burgerinformatie 2005-2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder bronvermelding. Klik hier om uw reactie te geven.

 
Nuttige sites
CBS - Allochtonen
RIVM - Etniciteit
WODC - Criminaliteit