Van de allochtone mannen van 18-24 jaar wordt bijna 8% verdacht van criminaliteit, bij de autochtone mannen van diezelfde leeftijd is dit bijna 4%. Lees meer ...

In de komende decennia zal de allochtone bevolking sterk blijven groeien, van 3,1 miljoen in 2005 tot 5,3 miljoen in 2050. Het aandeel 1e en 2e generatie allochtonen in de totale bevolking zal naar verwachting sterk toenemen, van 19% in 2005 tot 30% in 2050 (zie figuur).


Prognose aandeel allochtonen in bevolking, 2005-2050 (Bron: CBS Allochtonenprognose).

De helft van de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroep vindt dat de westerse leefwijze niet samengaat met die van moslims. Lees meer ...

Van de Turken en Marokkanen die in 2001 trouwden, deed 90% dat met een partner uit de eigen herkomstgroep. Lees meer ...

Van de niet-westerse allochtonen van 15-65 jaar heeft 25% een (WAO-, WW- of bijstands)uitkering. Lees meer ...

Van de niet-westerse allochtonen heeft meer dan een kwart niet meer dan basisonderwijs genoten. Lees meer ...

Informatie op deze site
De informatie op deze site is integraal overgenomen uit diverse officiele rapporten SCP/WODC/CBS-Publicatie: Jaarrapport Integratie 2005, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), september 2005 De informatie van de overheid op deze site is met grote zorgvuldigheid verzameld, geplaatst en voorzien van een duidelijke bronvermelding.


 
 

©Nederlans Platvorm Burgerinformatie 2005-2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder bronvermelding. Klik hier om uw reactie te geven.

 
Nuttige sites
CBS - Allochtonen
RIVM - Etniciteit
WODC - Criminaliteit